Παροχή βοήθειας για απόκτηση θεωρήσεων εισόδου

Για να επισκεφθείτε το νησί της Σαντορίνης θα χρειαστείτε μια τουριστική βίζα. Στη λίστα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου μας υπάρχει μια ευκαιρία για να ζητήσετε υποστήριξη για θεώρηση μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.
Η υποστήριξη της «Golden Grey Goose» μπορεί να παρέχεται μόνο για την περίοδο της διαμονής στο ξενοδοχείο. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε μια πλήρη προκαταβολή για την διαμονή στο ξενοδοχείο «Golden Grey Goose». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποστήριξη για τουριστική βίζα δεν δίνει την ακριβή εγγύηση έγκρισης της διπλωματικής εκπροσώπησης.